Aktualności

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Bolesławiecki informuje, iż od dnia 8 stycznia 2014 r., zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w jednej z poniższych form:
•    pisemnej (dokument podpisany własnoręcznym podpisem, złożony osobiście lub doręczone za pośrednictwem podmiotu doręczającego),
•    dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3, pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262), 
•    dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235).
Treść wniosku o udostępnienie materiałów zasobu określona została w § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wzory formularzy znajdują się na stronie: http://powiatboleslawiecki.pl/ewidencja-gruntów.html
W przypadku nieodpłatnego udostępnienia rejestrów publicznych w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy złożyć wniosek o udostępnienie rejestrów publicznych, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).
Jednocześnie Starosta Bolesławiecki informuje, że wnioski o udostępnienie materiałów zasobu mogą być kierowane bezpośrednio do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pl.Marsz.J.Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec. Ponadto Starosta Bolesławiecki informuje, iż na portalu ePUAP  funkcjonuje skrzynka podawcza Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, umożliwiająca złożenie wniosku o udostępnienie danych oraz podpisanie wniosku podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji i Katastru
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2014 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Klessa
Ilość wyświetleń: 1998
26 listopada 2014 09:27 (Zbigniew Klessa) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany