Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie przerwy w obradach

Informuję, że Powiatowa Komisja Wyborcza w Bolesławcu wznowi obrady i przyjmowanie protkołów z obwodów jutro tj. 23.10.2018 r. o godz. 8.30. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Radosław Palczewski

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Bolesławcu

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,...

HARMONOGRAM DYŻURÓW POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOLESŁAWCU

SKŁAD KOMISJI: RADOSŁAW REMIGIUSZ PALCZEWSKI – PRZEWODNICZĄCY ALICJA CZESŁAWA LECH – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MAŁGORZATA GOLEŃSKA EWA FELIKSA HRYCIÓW JUSTYNA JANIEC ELWIR

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru

Zatrzymaj banner przewijany