Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu Bolesławieckiego

 

         Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)[1] podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwałą Nr XLIV/248/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. – zmienioną uchwałą Nr XLVII/256/14 z dnia 2 września 2014 r. – w sprawie podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dokonała podziału obszaru powiatu na okręgi wyborcze.

         Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych  w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

I

granice terytorialne miasta Bolesławiec

9

II

granice terytorialne gminy i miasta Nowogrodziec i gminy Osiecznica

5

III

granice terytorialne gminy Bolesławiec

3

IV

granice terytorialne gminy Gromadka
i gminy Warta Bolesławiecka

4

         Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w budynku nr 12 przy ul. Armii Krajowej, 59-700 Bolesławiec (siedziba Starostwa Powiatowego
w Bolesławcu).

 

 STAROSTA BOLESŁAWIECKI

       /-/ Karol Stasik[1] Zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Organów Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2018 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 1350
23 sierpnia 2018 15:03 (Radosław Palczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2018 15:00 (Radosław Palczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2018 15:00 (Radosław Palczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany