Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Bolesławiec, 19 czerwca 2019 r. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. wybrała kandydata na ww. stanowisko w osobie Pana Kamila Barczyka....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 19 czerwca 2019r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Dnia 27 maja 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, dotycząca realizacji zadania publicznego „Bolesławieccy kresowianie i ich potomkowie ” – publikacja książkowa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 czerwca 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11f ust. 7 i ust. 8 w zw. z art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1474) zawiadamiam iż na wniosek...

Zatrzymaj banner przewijany