Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.12.2012 r. znak: ROŚ.6341.32.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Jacka Kielara z Zakładu Robót Geologiczno - Wiertniczych z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej 31, działającego w imieniu i z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.12.2012 r. znak: ROS.6341.21.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pani Darii Boczniewicz z Zakładu Usługowo-Projektowego WIR z siedzibą w Lubinie przy ul. Wiśniowej 55, działającej w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 794 znak WAB.6740.1.203.2012

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 200

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29.11.2012 r. znak: ROŚ.6341.35.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Zbigniewa Świerka z Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych z siedzibą w Złotoryi przy ul. Jesiennej 9, działającego w imieniu i z upoważnienia TAURON Dystrybucja Spółka...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.3.91.2012 z dnia 20.11.2012r.

Bolesławiec, dnia 20 listopada 2012r. WAB.6740.3.91.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.3.90.2012 z dnia 20.11.2012r.

Bolesławiec, dnia 20 listopada 2012r. WAB.6740.3.90.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.1.203.2012 z dnia 19.11.2012r.

Bolesławiec, dnia 19 listopada 2012r. WAB.6740.1.203.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek...

OSZ.526.8.2012 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spotkania ze sztuką MIKROKOSMOS dla osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie z okazji Światowego Dnia...

Zatrzymaj banner przewijany