Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

EKS. 524.4.2013 -Ogłoszenie - Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do wskazywania kandydatów na przedstawicieli podmiotów Programu do pracy w komisji konkursowej.

Bolesławiec, 30 grudnia 2013 r. EKS. 524.4.2013 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie § 14 ust. 2 Uchwały NR XXXV/194/13 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.44.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Andrzeja Maćkowskiego z firmy WIERT-INSTAL Andrzej Maćkowski z siedzibą w Komarnie 30d, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 grudnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.43.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Włodzimierza Niziołka z Biura Projektowego ARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, działającego w imieniu i z upoważnienia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 grudnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.45.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo – Wykonawczego „HYDROTECHNIKA” z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 kl.3 m.12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.41.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Mariana Jabłońskiego zamieszkałego w Bożejowicach 32B zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj. rowów odwadniających...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 2 grudnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.40.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Tomasza Świderskiego, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, zostało wszczęte postępowanie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 listopada 2013 r. znak: ROŚ.6341.39.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Bogdana Cybertowicza z Zakładu Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4a, działającego w imieniu i...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 listopada 2013 r. znak: ROŚ.6341.38.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Bogdana Cybertowicza z Zakładu Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4a, działającego w imieniu i...

Zatrzymaj banner przewijany