Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.42.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Lubkowie 63 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.36.2015

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuje, że wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w granicach działki nr 200 w obrębie Nowe...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.41.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29b zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.40.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Powiatu Żagańskiego, reprezentowanego przez pana Zbigniewa Kokoszka z Biura Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka, w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 grudnia 2015r. znak: WAB.6740.1.267.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 4 listopada 2015r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, ul. Gałczyńskiego nr 15, 59-700 Bolesławiec - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 7 grudnia 2015r. znak: WAB.6740.1.272.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 6 listopada 2015r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, ul. Gałczyńskiego nr 15, 59-700 Bolesławiec - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2015r. znak: WAB.6740.1.271.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 3 listopada 2015r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, ul. Gałczyńskiego nr 15, 59-700 Bolesławiec - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.39.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: &

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 2 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.38.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Specjalnej Stre

Zawiadomienie Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak:ROŚ.6222.2.2014

Działając na podstawie art. 38 ustawy w dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony...

Zatrzymaj banner przewijany