Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.62.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.50.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.56.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Bóbr w kilome

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.59.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykon...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 07.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.54.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby z

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.52.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z ujęcia wody podziemnej RAKOWICE z utworów cz

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.51.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele socjalno-bytowe z ujęcia wó

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.53.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykon...

Zatrzymaj banner przewijany