Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.185.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1243 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 247/12, 331/1, 330/14, 330/15,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.180.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1242 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 615/29 we wsi Brzeźnik”...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.175.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1245 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 422, nr 425/6 i 429 we wsi Żeliszów”...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.184.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1246 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 396/1, 330/13, 330/8, 318/15,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.189.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1244 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 516/2 we wsi Bolesławice - na...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.184.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 listopada 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.189.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 listopada 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.180.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 listopada 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.185.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 listopada 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany,...

Zatrzymaj banner przewijany