Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WGN.683.2.2019 Obwieszczenie

Starosta Bolesławiecki działając na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI W OSIECZNICY DZIAŁKA NR 872

Na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz w związku z art. 39 ust. 3 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 listopada 2019r. znak: WAB.6740.5.45.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 13.11.2019r. wydano decyzję Nr 994 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka pozwolenia na- drogi gminnej na działkach nr 373, nr...

Zatrzymaj banner przewijany