Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Dnia 27 maja 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, dotycząca realizacji zadania publicznego „Bolesławieccy kresowianie i ich potomkowie ” – publikacja książkowa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 czerwca 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11f ust. 7 i ust. 8 w zw. z art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1474) zawiadamiam iż na wniosek...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Dnia 22 maja 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Bolesławieckiego Klubu Amazonek, dotycząca realizacji zadania publicznego „Międzypokoleniowy miting sportowy”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 9 maja 2019r. znak: WAB.6740.3.38.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 09.05.2019r. wydano decyzję Nr 362 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Nowogrodziec, ul. Rynek nr 1, 59-730 Nowogrodziec pozwolenia na- budowę oświetlenia drogowego w Gierałtowie, w trasie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 9 maja 2019r. znak: WAB.6740.3.37.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 09.05.2019r. wydano decyzję Nr 361 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Nowogrodziec, ul. Rynek nr 1, 59-730 Nowogrodziec pozwolenia na- budowę oświetlenia drogowego w Gościszowie, w trasie...

Zatrzymaj banner przewijany