Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta Bolesławieckiej Grupy Kolarskiej z siedzibą w Bolesławcu, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Wyścig Psich Zaprzęgów „Puchar Borów Dolnośląskich”

Dnia 30 września 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Bolesławieckiej Grupy Kolarskiej z siedzibą w Bolesławcu, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Wyścig Psich Zaprzęgów „Puchar Borów Dolnośląskich ” . Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 września 2019r. znak: WAB.6740.5.45.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 16 września 2019r. Wójta Gminy Gromadka zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach nr 373,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 września 2019r. znak: WAB.6740.1.120.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 20 września 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych z

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 września 2019r. znak: WAB.6740.5.46.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 września 2019r. Wójta Gminy Gromadka zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę „drogi gminnej wewnętrznej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 20 września 2019r. znak: WAB.6740.1.120.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 20 września 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizac

Zatrzymaj banner przewijany