Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 stycznia 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 7 w zw. z art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.:...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 stycznia 2019r. znak: WAB.6740.2.176.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 14.01.2019r. wydano decyzję Nr 28 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na- Budowę drogi nr 512/9, 513/11, 513/10, 513/20...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 stycznia 2019r. znak: WAB.6740.3.159.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 grudnia 2018r. Pana Tomasza Nowak działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: realizacje...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.185.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1243 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 247/12, 331/1, 330/14, 330/15,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.180.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1242 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 615/29 we wsi Brzeźnik”...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.175.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1245 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 422, nr 425/6 i 429 we wsi Żeliszów”...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.184.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1246 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 396/1, 330/13, 330/8, 318/15,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.189.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1244 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę drogi nr 516/2 we wsi Bolesławice - na...

Zatrzymaj banner przewijany