Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o planowanych czynnościach przyjęcia części granicy nieruchomości w Bolesławicach działka 663/4

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), a także na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2018r. znak: WAB.6740.1.140.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2018r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Zatrzymaj banner przewijany