Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6341.32.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec pozwolenia wodnoprawnego na odtworzenie rowów melioracji szczegółowych w Leśnictwie Zebrzydowa Obiekt Bieniec...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.1.266.2015 z dnia 18 listopada 2015r.

Bolesławiec, dnia 18 listopada 2015r. WAB.6740.1.266.2015 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasada

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6341.34.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 14 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6341.37.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Gminy Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w granicach dzi

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6341.36.2015

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Pani Haliny Rudzińskiej zostało...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6341.35.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Państwa Krzysztofa i Renaty Karaim zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do cel

Zatrzymaj banner przewijany