Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.2.18.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Dnia 3 kwietnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 KS Commando, dotycząca realizacji zadania publicznego „VI Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.3.38.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 marca 2019r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.3.37.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 marca 2019r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.3.36.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 marca 2019r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.3.35.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 marca 2019r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 kwietnia 2019r. znak: WAB.6740.3.34.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18 marca 2019r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

WGN. 6820.6.17.2019 Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa mienia Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warcie Bolesławieckiej

Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 672/3 o pow. 0,6714 ha położonej w Warcie Bolesławieckiej pod nr 6, pozostałej po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warcie Bolesławieckiej,...

Zatrzymaj banner przewijany