Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 października 2015 r. znak: ROŚ.6341.33.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 października 2015 r. znak: ROŚ.6341.31.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 października 2015 r. znak: ROŚ.6341.29.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, znajdujących...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 września 2015 r. znak: ROŚ.6341.24.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem cieku Czerna Wielka w km: 60+573 i 62+712 w miejscowości Czerna. ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 września 2015 r. znak: ROŚ.6341.24.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Aleksandra Lorych zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej 6, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląski

Statystyka zdawalności OSK za 2014r.

Numer OSK Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny – pozytywny % Egzamin teoretyczny – negatywny %

Zatrzymaj banner przewijany