Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.18.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Wiesława Mazurkiewicza z Biura Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz z siedzibą w Groszowice-Wrzosów przy ul. Kalinowej 42, działającego w imieniu i z upoważnienia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.21.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Sebastiana Dudko zamieszkałego w Lubiatowie 44, działającego w imieniu i z upoważnienia Pani Anny Dzierwa zamieszkałej w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 48 m. 8, zostało wszczęte postępowani ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6222.2.2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2 ...

Zatrzymaj banner przewijany