Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statystyka zdawalności OSK za 2014r.

Numer OSK Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny – pozytywny % Egzamin teoretyczny – negatywny % Egzamin praktyczny – pozytywny % Egzamin praktyczny – negatywny % 00010201 B 24,64 69,57 20,9 79,1 00020201 B 34,18 60,76 29,33 70,67 00040201 A 33,33 50 66,67 0 B 35,32 63,49 39,9 54,33 ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.18.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Wiesława Mazurkiewicza z Biura Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz z siedzibą w Groszowice-Wrzosów przy ul. Kalinowej 42, działającego w imieniu i z upoważnienia...

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

PR.4100-1/2219/15 Wrocław, JJ..S.IL..2015 zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 2 w związku z art. 17 pkt 6 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2015 r., poz....

Ogłoszenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego”, znak: WIZ.272.2.10.2015

OGŁOSZENIE WIZ.272.2.10.2015 Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego. Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.21.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Sebastiana Dudko zamieszkałego w Lubiatowie 44, działającego w imieniu i z upoważnienia Pani Anny Dzierwa zamieszkałej w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 48 m. 8, zostało wszczęte postępowanie...

Zatrzymaj banner przewijany