Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.5.18.2015 z dnia 2 lipca 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 28 maja 2015r. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o., Pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica - wszczęto...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.5.19.2015 z dnia 2 lipca 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 28 maja 2015r. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o., Pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica - wszczęto...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB.6740.4.37.2015 z dnia 1 lipca 2015r.

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postę­powania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 20 maja 2015r. Pana Jarosława Niechajewicz – pełnomocnika Elektrowni Wiatrowych EOL Sp....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: ROŚ.6341.17.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Ryszarda Jędrzejewskiego z Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego Ryszard Jędrzejewski z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, Kraśnik Górny 7B, działającego w imieniu i z upoważnienia...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: ROŚ.6341.44.2014

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawi

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: ROŚ.6341.43.2014

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamiam zainteresowane strony

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2015 r. znak: ROŚ.6341.16.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Tomasza Nowaka z firmy Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak z siedzibą w miejscowości Dobra 100, działającego w imieniu i z upoważnienia...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 29 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.44.2014

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się o zakończeniu postępowania...

Zatrzymaj banner przewijany