Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE OSZ.524.4.2012

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 września 2012 r. znak: ROŚ.6341.22.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 145) informuję, że na wniosek firmy AMETYSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 34, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków...

Zatrzymaj banner przewijany