Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 08.10.2012 r. znak: ROŚ.6341.25.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Roberta Kołek z Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Dąbrowskiego 3/2, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 05.10.2012 r. znak: ROŚ.6341.31.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka z Biura Projektowo Wykonawczego „HYDROTECHNIKA” z siedzibą w Legnicy przy ul. Asnyka 11 kl. 3 m 12, działającego w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Węgliniec...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 05.10.2012 r. znak: ROŚ.6341.23.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pani Jadwigi Jaśkiewicz z Biura Usług Technicznych „CUELTO” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej 5/7, działającej w imieniu i z upoważnienia Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD”...

OSZ.526.6.2012 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim” złożona przez Bolesławiecki Klub Amazonek. W ciągu...

OGŁOSZENIE OSZ.524.4.2012

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji...

Zatrzymaj banner przewijany