Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 sierpnia 2012 r. znak: ROŚ.6341.20.2012

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z siedzibą przy ul. Rynek 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia...

OGŁOSZENIE 524.1.2012

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 358 z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie pozwolenia na budowę znak WAB.6740.1.65.2012

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji: Bolesławiec, dnia 18 czerwca 2012r. WAB.6740.1.65.2012 D E C Y Z J A N R...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB 6740.1.21.2012 z dnia 11.04.2012 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam iż po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 7 lutego 2012r....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 05.04.2012 r.

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek firmy „DROMOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 3d, działającej w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego - w sprawie zmiany decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Nr 590 znak sprawy WAB.7332/1-1/09

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -WAB.6740.4.5.2012

STAROSTWO POWIATOWE w Bolesławcu Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec Bolesławiec, dnia 6 marca 2012r. WAB.6740.4.5.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:...

Zatrzymaj banner przewijany