Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 września 2012 r. znak: ROŚ.6341.22.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 145) informuję, że na wniosek firmy AMETYSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 34, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków...

Informacaj Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 września 2012 r. znak: ROŚ.6341.14.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pani Ireny Kumoś zamieszkałej w Gościszowie 4 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie w km 4+558 cieku Gościszowski Potok (działka nr 211/1 w obrębie...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu

Wykonując polecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w dniach 18 – 23 września 2012 r. na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana przy...

Informacja dla producentów i hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu informuje o działaniach zmierzających do uznania terenu powiatu bolesławieckiego za obszar wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń. Uznanie obszaru powiatu bolesławieckiego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego to kolejny etap uznania Polski (lub części jej regionów) za oficjalnie wolne od...

OSZ. 526.5.2012 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia rekreacyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych” złożona...

OSZ. 524.4.2012 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert (OSZ.524.4.2012) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 sierpnia 2012 r. znak: ROŚ.6341.20.2012

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z siedzibą przy ul. Rynek 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia...

Zatrzymaj banner przewijany