Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2018 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

WYKAZ OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W 2018 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.62.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę z...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.50.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne...

Zatrzymaj banner przewijany