Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 29 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.43.2014

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się o zakończeniu postępowania...

Zawiadomienie Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 maja 2015 r. znak: ROŚ.6222.6.2014

Działając na podstawie art. 38 ustawy w dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.12.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Doroty Stelmach zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 120/4, działającej w imieniu i z upoważnienia spółki Centrum Wynajmu Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.6.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Krzysztofa Buk z firmy PRO-ROAD Krzysztof Buk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 48, działającego w imieniu i z upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.14.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Rynek 41 – Ratusz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodn

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.13.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Dominiki Skinderowicz z ORLEN EKO Sp. z o.o. Zespół Regionalny Południowo-Zachodni z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 15, działającej w imieniu i z upoważnienia Polskiego Koncernu...

Zatrzymaj banner przewijany