Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.2.99.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 7 czerwca 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.3.52.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 maja 2018r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

Zatrzymaj banner przewijany