Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.14.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Rynek 41 – Ratusz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 maja 2015 r. znak: ROŚ.6341.13.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Dominiki Skinderowicz z ORLEN EKO Sp. z o.o. Zespół Regionalny Południowo-Zachodni z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 15, działającej w imieniu i z upoważnienia Polskiego Koncernu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.10.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Grażyny Paprot zamieszkałej w Bolesławicach 324 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu (działka nr 729...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.9.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Dominiki Skinderowicz z ORLEN EKO Sp. z o.o. Zespół Regionalny Południowo-Zachodni z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 15, działającej w imieniu i z upoważnienia Polskiego Koncernu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.1.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.44.2014

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Pani Krystyny Krzyżanowskiej z firmy...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.43.2014

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Pani Krystyny Krzyżanowskiej z firmy...

Zatrzymaj banner przewijany