Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.10.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Grażyny Paprot zamieszkałej w Bolesławicach 324 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu (działka nr 729...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.9.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pani Dominiki Skinderowicz z ORLEN EKO Sp. z o.o. Zespół Regionalny Południowo-Zachodni z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 15, działającej w imieniu i z upoważnienia Polskiego Koncernu...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.1.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie przy ul. Brzozowej 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.44.2014

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Pani Krystyny Krzyżanowskiej z firmy...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.43.2014

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Pani Krystyny Krzyżanowskiej z firmy...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.5.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek BADER Polska Sp. o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Mostowej 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, znajdujących...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.11.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Tomasza Nowaka z firmy Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak z siedzibą w miejscowości Dobra 100, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej...

Wyniki losowania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wyniki losowania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Komisja wyborcza na posiedzeniu 25 marca 2015 r. wylosowała członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Bolesławieckiego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 marca 2015 r. znak: ROŚ.6341.3.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Janusza Krawczyka prowadzącego działalność pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe ULPOL Janusz Krawczyk z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Buczka 1B zostało wszczęte...

Zatrzymaj banner przewijany