Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 09.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.44.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11.10.2017 r. znak: ZO-7107-166/17 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 października 2017r. znak: WAB.6740.1.249.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 24 października 2017r. Gminy Miejskiej Bolesławiec, z/s Rynek nr 41, 59-700 Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Staniek, Eco Energy Poland, ul. Górna...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 30.10.2017 r. znak: ROŚ.6341.46.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec na...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 30.10.2017 r. znak: ROŚ.6341.45.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec na...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 października 2017r. znak: WAB.6740.1.151.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 25 października 2017r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 26.10.2017 r. znak: ROŚ.6341.41.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez studnie chłonne, oczyszczonych wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 padziernika 2017r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 18 października 2017r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17.10.2017 r. znak: ROŚ.6341.43.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności związanych z realizacją inwestycji...

Zatrzymaj banner przewijany