Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 07.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.54.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę z...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.52.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z ujęcia wody podziemnej RAKOWICE z utworów czwartorzędowych...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 06.12.2017 r. znak: ROŚ.6341.51.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele socjalno-bytowe z ujęcia wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.53.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22 listopada 2017r. znak: WAB.6740.1.249.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 22.11.2017r. wydano decyzję Nr 971 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Miejskiej Bolesławiec, Rynek nr 41, 59-700 Bolesławiec pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 17.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.48.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. M. Brody 2a, 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 09.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.44.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11.10.2017 r. znak: ZO-7107-166/17 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego...

Zatrzymaj banner przewijany