Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.09.2017 r. znak: ROŚ.6341.30.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków: wód opadowych i roztopowych...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12.09.2017 r. znak: ROŚ.6341.34.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz PDC Industrial Center 66 Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa na szczególne korzystanie z wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 08 września 2017r. znak: WAB.6740.6.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 25.08.2017r.wydano decyzję Nr 680 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Wspólnocie Mieszkaniowej, 59-726 Świętoszów, ul. Husarska 17A-17E pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.2.101.2017

Bolesławiec, dnia 29 sierpnia 2017r. WAB.6740.2.101.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.28.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rowy przydrożne, przepusty oraz...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.5.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 04 lipca 2017r. Gminy Gromadka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: Przebudowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Gromadka...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.26.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Hydro-Tech Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a w Nowogrodźcu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Iwnica siecią kanalizacji sanitarnej z rur PEHD225...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 7 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.5.24.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 14.07.2017r.wydano decyzję Nr 573 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Gromadka 59-706 Gromadka ul. Wł. Sikorskiego nr 9 pozwolenia na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na terenie...

Zatrzymaj banner przewijany