Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.5.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek BADER Polska Sp. o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Mostowej 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, znajdujących...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.11.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Tomasza Nowaka z firmy Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak z siedzibą w miejscowości Dobra 100, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej...

Wyniki losowania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wyniki losowania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Komisja wyborcza na posiedzeniu 25 marca 2015 r. wylosowała członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Bolesławieckiego. W...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 marca 2015 r. znak: ROŚ.6341.3.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Janusza Krawczyka prowadzącego działalność pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe ULPOL Janusz Krawczyk z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Buczka 1B zostało wszczęte...

Infromacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 lutego 2015 r. znak: ROŚ.6341.4.2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Włodzimierza Sneli z Biura Projektowo - Usługowego PROJ-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 37, działającego w imieniu i z upoważnienia ANWIM S.A. z siedzibą...

WEP.524.1.2015 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej

WEP.524.1.2015 Bolesławiec 25.02.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1118 późn.zm.) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2015...

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy magistrali ciepłowniczej „Łasicka” od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i studni S.01/7 przy Placu Pokoju w Bolesławcu

Bolesławiec, dnia 13 lutego 2015r. WAB.6740.1.13.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 stycznia...

Zatrzymaj banner przewijany