Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 listopada 2019r. znak: WAB.6740.5.45.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 13.11.2019r. wydano decyzję Nr 994 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka pozwolenia na- drogi gminnej na działkach nr 373, nr...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 października 2019r. znak: WAB.6740.5.46.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 16.10.2019r. wydano decyzję Nr 919 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka pozwolenia na- budowę gminnej drogi wewnętrznej na działce...

Zatrzymaj banner przewijany