Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WGN. Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osła, gm. Gromadka - działki nr 294/2.

STAROSTA BOLESŁAWIECKI działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej działki nr 294/2 o powierzchni 0,9730 ha, położonej w obrębie Osła, gmina Gromadka, na okres 3 lat Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 707,00 zł Wadium 70,00 zł Dla przedmiotowej nieruchomości,...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI W RÓŻYŃCU DZIAŁKA NR 175

Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2019...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH PRZYJĘCIA GRANICY NIERUCHOMOŚCI W GROMADCE DZIAŁKA NR 1045

Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)...

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Bolesławiec, 19 czerwca 2019 r. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. wybrała kandydata na ww. stanowisko w osobie Pana Kamila Barczyka....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 19 czerwca 2019r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496:...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Dnia 27 maja 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, dotycząca realizacji zadania publicznego „Bolesławieccy kresowianie i ich potomkowie ” – publikacja książkowa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 czerwca 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11f ust. 7 i ust. 8 w zw. z art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1474) zawiadamiam iż na wniosek...

Zatrzymaj banner przewijany