Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WGN.6821.2.4.19.2020 OBWIESZCZENIE

Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26 o łącznej powierzchni 1,1200 ha położona w obrębie Dobra, gmina Bolesławiec.

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że wstrzymuje nabór ofert w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Informacja o nowym terminie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej...

Zatrzymaj banner przewijany