Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WGN.6821.4.19.2020 Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego

Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26, położonej w obrębie Dobra gm. Bolesławiec.

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 stycznia 2020r. znak: WAB.6740.4.137.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 30 grudnia 2019r. Gminy Warta Bolesławiecka - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej transportu rolniczego...

WGN.683.2.2019 Obwieszczenie

Starosta Bolesławiecki działając na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania...

Zatrzymaj banner przewijany