Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kandydaci na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2020 roku w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej” mogą przesyłać formularz zgłoszeniowy od dnia 30.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. do godziny 14:00...

Zatrzymaj banner przewijany