Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Piłkarska jesień 2020 z „Chrobrym Nowogrodziec”

W dniu 05.08.2020 r. do Zarządu Powiatu Bolesławieckiego wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Piłkarska jesień 2020 z „Chrobrym Nowogrodziec”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Oferta złożona przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej siatkówki plażowej”

W dniu 04.08.2020 r. do Zarządu Powiatu Bolesławieckiego wpłynęła oferta złożona przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej siatkówki plażowej”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 30 lipca 2020r. znak: WAB.6740.3.80.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.), informuję, dnia 30.07.2020r. wydano decyzję Nr 559 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Hydro-Tech Sp. z o.o., z/s ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec zmianę pozwolenia na - budowę kanalizacji sanitarnej...

Zatrzymaj banner przewijany