Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WGN.6821.2.4.19.2020 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

Starosta Bolesławiecki, działając na podstawie art. 8, art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia że w dniu 19 października 2020 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 361/1 w obrębie Tomaszów Bolesławiecki gmina WARTA BOLESŁAWIECKA

Na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 23 października 2020 r. o godzinie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 września 2020r. znak: WAB.6740.3.47.2020

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.) informuję, dnia 21.07.2020r. wydano decyzję Nr 522 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Nowogrodziec, z/s ul. Rynek nr 1, 59-730 Nowogrodziec pozwolenia na. „Przebudowę drogi gminnej ul. Grabowa,...

Statystyka zdawalności WORD z podziałem na OSK za 2019 r.

Statystyka zdawalności WORD z podziałem na OSK za 2019 r.

Zatrzymaj banner przewijany