Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 lipca 2019r. znak: WRiD.5130.35.2019.KM.

INFORMACJA Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru zabytków Na podstawie z art. 9 ust. 3a i 3b usta

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 lipca 2019r. znak: WRiD.5130.34.2019.KM.

INFORMACJA Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru zabytków Na podstawie z art. 9 ust. 3a i 3b usta

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 lipca 2019r. znak: WAB.6740.1.120.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1474)

WGN. Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osła, gm. Gromadka - działki nr 294/2.

STAROSTA BOLESŁAWIECKI działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI W RÓŻYŃCU DZIAŁKA NR 175

Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2019...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYCH CZYNNOŚCIACH PRZYJĘCIA GRANICY NIERUCHOMOŚCI W GROMADCE DZIAŁKA NR 1045

Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)...

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Bolesławiec, 19 czerwca 2019 r. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. wybrała kandydata na ww. stanowisko w osobie Pana Kamila Barczyka....

Zatrzymaj banner przewijany