Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych gmina Bolesławiec obręb Kraśnik Górny działka 459

Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) oraz w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2020...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 31 stycznia 2020r. znak: WAB.6740.4.137.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 28.01.2020r. wydano decyzję Nr 63 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka nr 40C, 59-720 Raciborowice Górne pozwolenia na- budowę drogi wewnętrznej...

WGN.6821.4.19.2020 Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego

Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26, położonej w obrębie Dobra gm. Bolesławiec.

Zatrzymaj banner przewijany