Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.1.48.1.2011 z dnia 1.02.2013r.

Bolesławiec, dnia 1 lutego 2013r.

WAB.6740.1.48.1.2011

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –  o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98  poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

iż w związku z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

uchylenia decyzji Starosty Bolesławieckiego Nr 590 z dnia 31 lipca 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”:                                            

  • w obrębie 5 miasta Bolesławiec, na działkach nr: 67/5, 67/6, 67/8, 13/27, 70, 61/2, 68/6, 66, 65/1, 64/1, 60/3, 64/2, 63/2, 63/3, 62, 52, 74/12, 74/13, 74/15, 150, 77/1, 109, 99, 110/3, 111/1, 112/1, 112/3, 155, 112/2, 113/1, 92, 140, 114/1, 114/2, 94, 115/1, 146/1, 96/18, 96/19, 97/1, 116/1, 98/22, 98/20, 98/18, 117/1, 98/16, 113/2, 154,
  • w obrębie 6 miasta Bolesławiec, na działkach nr: 457, 78/10, 79/4, 80, 81, 84/2, 101/1, 460, 99/5, 461, 99/6, 99/3, 94, 99/4, 98, 120, 121, 105, 137, 119, 138/7, 117/3, 117/4, 113, 122/1, 142, 129/9, 129/11, 130/1, 131/5, 83/7,
  • w obrębie 7 miasta Bolesławiec, na działkach nr: 474, 484/2, 484/3, 486/1, 486/2, 481/7, 483, 491, 513/2, 488, 513/1, 495.

 

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie miejskim, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Zwycięstwa nr 9 (była Przychodnia Przemysłowa), pok. nr 5b w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.

Z up. Starosty Alicja Ruszkiewicz

Z-ca Naczelnika Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

Sprawę prowadzi: inspektor Marzanna Kansy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.02.2013r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: inspektor Marzanna Kansy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2013 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzanna Kansy
Ilość wyświetleń: 2308
05 lutego 2013 14:49 (Marzanna Kansy) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany