Komunikaty

Zawiadomienie Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak:ROŚ.6222.2.2014

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy w dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zmianami) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami)

informuje się

 o wydaniu decyzji z dnia 30 października 2015 r. znak: ROŚ.6222.2.2014 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC Sp. z o.o. z siedzibą
w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie dla instalacji zlokalizowanej na terenie.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r., w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A. Potoczniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Poznar
Ilość wyświetleń: 653
01 grudnia 2015 10:27 (Alicja Poznar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany