Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 7 grudnia 2015r. znak: WAB.6740.1.272.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 6 listopada 2015r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, ul. Gałczyńskiego nr 15, 59-700 Bolesławiec  - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oświetlenia parkingu i zasilania szlabanu parkingu na działce nr 121/22 w obrębie 10 miasta Bolesławiec. 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia  07.12.2015r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 312 w godzinach pracy Wydziału zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2015 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 691
07 grudnia 2015 13:23 (Justyna Kawecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany