Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.40.2015

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Powiatu Żagańskiego, reprezentowanego przez pana Zbigniewa Kokoszka z Biura Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka,
w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 30.11.2015 r. znak: ZW-7107-255/15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rozbiórkę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Brzeźnica oraz budowę nowego mostu, umocnienie dna oraz brzegów koryta rzeki Brzeźnica w obrębie mostu (kilometraż rzeki: 18+036, droga powiatowa nr 1073F
w km 0+200).

 

Działki w obrębie inwestycji: 156/4, 191/8, 837/1, 841 i 842 w obrębie Brzeźnica, gmina Brzeżnica.

 

Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2, pok. 1, tel. 75 612 17 70
w godzinach pracy Urzędu: pn: 7.30-17.00, wt – czw: 7.30 - 15.30, pt: 7:30-14.00.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A. Poznar
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2015 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Poznar
Ilość wyświetleń: 601
21 grudnia 2015 15:47 (Alicja Poznar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany