Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.36.2015

 

 

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na podstawie art. 10 § 1 oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuje, że wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w granicach działki nr 200 w obrębie Nowe Jaroszowice, gmina Bolesławiec urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego, stanowiącego przedłużenie istniejącego rowu (km 0+280
do km 0+320), składającego się z części otwartej oraz z części zabudowanej przewodem rurowym,
nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie (wezwanie z dnia 01.12.2015 r. znak: ROŚ.6341.36.2015).

 

Wobec powyższego, zgonie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A. Poznar
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2015 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Poznar
Ilość wyświetleń: 645
28 grudnia 2015 15:31 (Alicja Poznar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 15:28 (Alicja Poznar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany