Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 grudnia 2015 r. znak: ROŚ.6341.42.2015

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie  Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubkowie 63 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do potoku Bobrzyca w km 25+150 oczyszczonych ścieków pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Raciborowicach Dolnych .

Urządzenia do oczyszczania ścieków zlokalizowane są na działce nr 167/2 w obrębie Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka.

 

Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2, pok. 1, tel. 75 612 17 70
w godzinach pracy Urzędu: pn: 7.30-17.00, wt – czw: 7.30 - 15.30, pt: 7:30-14.00.   

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A. Poznar
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2015 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Poznar
Ilość wyświetleń: 763
28 grudnia 2015 15:31 (Alicja Poznar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany