Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.3.52.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 maja 2018r. Pana Bogdana Cybertowicza działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: Rozbudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Cisowa, Morelowa, Wiśniowa w miejscowości Milików w trasie działek nr 334/47, 334/60, 334/80, 334/86, 335/13, 335/22, 338/13, 338/24, 418/18, 418/22, 418/25, 418/37, 542, 626/2 w obrębie 0006 Milików, w jednostce ewidencyjnej 020104_5 Nowogrodziec- obszar wiejski.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 13.06.2018r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102  w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 102
13 czerwca 2018 10:08 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany