Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19 czerwca 2018r. znak: WAB.6740.2.99.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 7 czerwca 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Przebudowa drogi gminnej nr 630 Kraśnik Górny” - na działkach nr 630, nr 637, nr 218/3 i nr 218/4 w obrębie 0010 Kraśnik Górny, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 19.06.2018r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102  w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2018 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 111
19 czerwca 2018 12:42 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany