Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 4 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.184.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.)  informuję, iż na wniosek z dnia 14 listopada 2018r. Gminy Bolesławiec – działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowak – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak - wszczęto postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację zadania pn.: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację zadania pn.: „Budowa drogi nr 396/1, 330/13, 330/8, 318/15, 318/16 we wsi Otok” - na działkach nr 396/1, nr 396/2, nr 330/13, nr 330/8, nr 318/15, nr 318/16 w obrębie 0022 Otok, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 04.12.2018r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102  w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2018 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 138
18 grudnia 2018 12:30 Justyna Kawecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 08:00 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany