Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. znak: WAB.6740.2.185.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 17.12.2018r. wydano decyzję Nr 1243 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Bolesławiec,  ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec  pozwolenia na budowę drogi nr 247/12, 331/1, 330/14, 330/15, 396/2, 401/1, 401/3 we wsi Otok na działce nr 247/12 w obrębie 0025 Rakowice i działkach nr 396/2, nr 401/1, nr 330/15, nr 401/3, nr 330/14 i nr 331/1 w obrębie 0022 Otok, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska,

,Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 18.12.2018r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2018 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 324
18 grudnia 2018 12:36 (Justyna Kawecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 12:24 (Justyna Kawecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany