Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 stycznia 2019r. znak: WAB.6740.3.159.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, iż na wniosek z dnia 14 grudnia 2018r. Pana Tomasza Nowak działającego z upoważnienia Gminy Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: realizacje inwestycji pn.: „Budowa przepustu na Czernej Wielkiej w Czernej”  w trasie działki nr 589/5, 615/4, 746 w obrębie 0001 Czerna, jednostka ewidencyjna 020104_5 Nowogrodziec – obszar wiejski.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 10.01.2019r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102  w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 108
10 stycznia 2019 10:00 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany