Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.13.2019 „Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej...

WIZ.272.1.12.2019 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 26 czerwca 2019 r. w sali nr...

WIZ.272.1.9.2019 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żeliszów”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 18 czerwca 2019 r. w sali...

Zatrzymaj banner przewijany