Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ORG.272.1.7.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

ORG.272.1.7.2012 Bolesławiec, dnia 10.12.2012 r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. postępowania ORG.272.1.7.2012 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie...

ORG.272.1.7.2012 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem - „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

ORG.272.1.7.2012 Bolesławiec 29.11.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „dozór i ochronę budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu” sygnatura postępowania...

WIZ.272.1.7.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bolesławiec: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Numer ogłoszenia: 472928 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

ORG.272.1.7.2012 „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

Bolesławiec: Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 472706 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

WIZ.272.1.7.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesławiec, dnia 15 listopada 2012 r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.7.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.5.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bolesławiec: Termomodernizacja dachu starej części budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu. Numer ogłoszenia: 428422 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

WIZ.272.1.7.2012 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Bolesławiec: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Numer ogłoszenia: 427644 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl. Marszałka Józefa...

WIZ.272.1.4.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bolesławiec: Termomodernizacja starego budynku Zespołu Resocjalozacyjnego w Iwinach Numer ogłoszenia: 414802 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

WIZ.272.1.5.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesławiec, dnia 23 października 2012r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.5.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

Zatrzymaj banner przewijany