Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.20.2015 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatboleslawiecki.pl Bolesławiec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r Numer ogłoszenia: 285284 - 2015;...

WIZ.272.1.19.2015 „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na lata 2016-2017”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, pok. 1 (Biuro Podawcze) w terminie do dnia 28 października 2015 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 28 października...

WIZ.272.1.18.2015 „Zimowe utrzymanie dróg w granicach powiatu bolesławieckiego w sezonie 2015/2016”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, pok. 1 (Biuro Podawcze) w terminie do dnia 6 października 2015 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 6 października 2015...

WIZ.272.1.16.2015 Pytania nr 2 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi Nr 2270D w Osłej”

Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w załączniku.

Zatrzymaj banner przewijany