Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.15.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1, pytania nr 2 oraz zmiany nr 1 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

UWAGA: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert do dnia 12.01.2017 r. 1. Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 11:00 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu...

WIZ.272.1.15.2016 Zawiadomienie o złożeniu odwołania w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

Bolesławiec, dnia 13 grudnia 2016 r. WIZ.272.1.15.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)” ZAWIADOMIENIE O...

WIZ.272.1.15.2016 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali nr...

WIZ.272.1.16.2016 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników w sezonie 2016/2017 (4)”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 1 grudnia 2016 r. w sali nr 101...

Zatrzymaj banner przewijany