Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.28.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pasternik”

Ogłoszenie nr 634223-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Powiat Bolesławiecki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pasternik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

WIZ.272.1.27.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 17 stycznia 2018 r. w sali...

WIZ.272.1.26.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279D polegająca na budowie chodnika – ul. Słowackiego w Nowogrodźcu – I etap”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 16 stycznia 2018 r. w sali...

WIZ.272.1.25.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 15 stycznia 2018 r. w sali...

WIZ.272.1.24.2017 „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 19 stycznia 2018 r. w sali...

WIZ.272.1.23.2017 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2017/2018”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 6 listopada 2017 r. w sali...

Zatrzymaj banner przewijany