Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.11.2019 „Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 3 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej...

(dotyczy RODO) Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ww. ustawy, tj.: − W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby...

WIZ.272.1.8.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Osła w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 28 maja 2019 r. w sali nr 101 o...

WIZ.272.1.7.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 24 maja 2019 r. w sali nr 101...

Zatrzymaj banner przewijany