Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.25.2013 Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec: Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek Numer ogłoszenia: 436152 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.21.2013 Zapytania nr 2 do SIWZ oraz zmiana nr 2 do siwz w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

Numer ogłoszenia: 410250 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390448 - 2013 data 26.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.21.2013 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz nr 1 w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

Numer ogłoszenia: 406198 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390448 - 2013 data 26.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.21.2013 Zapytanie nr 1 do SIWZ w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

WIZ.272.1.21.2013 Bolesławiec, dnia 2 października 2013 roku. ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ Dotyczy: Pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WIZ.272.1.21.2013) do przetargu pn. Remont pomieszczeń parteru budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Pytanie nr 1: Do pozycji 1.2.6. Czy skrzydła drzwiowe...

WIZ.272.1.23.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

Bolesławiec dnia 2 października 2013r. WIZ.272.1.23.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zimowe utrzymanie dróg w granicach powiatu bolesławieckiego w sezonie 2013/2014” WIZ.272.1.23.2013 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29...

WIZ.272.1.23.2013 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

Bolesławiec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 Numer ogłoszenia: 201557 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

WIZ.272.1.20.2013 Jednorazowa dostawa soli drogowej (część 1) oraz sukcesywna dostawa piasku (część 2) do zimowego utrzymania dróg w Powiecie Bolesławieckim

Bolesławiec: Jednorazowa dostawa soli drogowej (część 1) oraz sukcesywna dostawa piasku (część 2) do zimowego utrzymania dróg w Powiecie Bolesławieckim Numer ogłoszenia: 393650 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany