Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.10.2013 Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu

Bolesławiec: Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 128627 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

WIZ.272.1.6.2013 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D – Etap III – Pasternik - Wierzbowa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D - Etap III - Pasternik - Wierzbowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Numer ogłoszenia: 249688 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

WIZ.272.1.5.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3, Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Numer ogłoszenia: 247770 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228676 - 2013 data 14.06.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.5.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec, dnia 25 czerwca 2013r. WIZ.272.1.5.2013 Zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg...

WIZ.272.1.8.2013 Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn. „Budowa magazynu soli na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”

Bolesławiec: Budowa magazynu soli na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych Numer ogłoszenia: 240888 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki...

WIZ.272.1.7.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu

Numer ogłoszenia: 240784 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 224888 - 2013 data 12.06.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.2.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"

Bolesławiec: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 240582 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

WIZ.272.1.5.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec, dnia 20 czerwca 2013r. WIZ.272.1.5.2013 Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg...

WIZ.272.1.4.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa oprogramowania założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków.”

Bolesławiec: Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja zasobu geodezyjnego - zakup i rozbudowa oprogramowania założenie...

Zatrzymaj banner przewijany