Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.7.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu

Numer ogłoszenia: 240784 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 224888 - 2013 data 12.06.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.2.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"

Bolesławiec: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 240582 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

WIZ.272.1.5.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec, dnia 20 czerwca 2013r. WIZ.272.1.5.2013 Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg...

WIZ.272.1.4.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa oprogramowania założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków.”

Bolesławiec: Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja zasobu geodezyjnego - zakup i rozbudowa oprogramowania założenie...

WIZ.272.1.1.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.”

Bolesławiec, dnia 17 czerwca 2013r. WIZ.272.1.1.2013 Zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.” ...

WIZ.272.1.5.2013 Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec: Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Numer ogłoszenia: 228676 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...

WIZ.272.1.1.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.”

Bolesławiec, dnia 12 czerwca 2013r. WIZ.272.1.1.2013 Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.” ...

WIZ.272.1.7.2013 Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu

Bolesławiec: Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 224888 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

WIZ.272.1.1.2013 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.”

Bolesławiec: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 218012 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zatrzymaj banner przewijany