Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.4.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2283D relacji Gierałtów - Czerna - II etap

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 19 lutego 2019 r. w sali nr...

WIZ.272.1.3.2019 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2281D relacji Parzyce - Kierżno - II etap

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 15 lutego 2019 r. w sali nr...

WIZ.272.1.5.2019 „Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 13 lutego 2019 r. w sali nr...

WIZ.272.1.2.2019 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec”(4)

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 29 stycznia 2019 r. w sali...

Zatrzymaj banner przewijany