Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7, nr 8 i nr 9 ;Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5 i nr 6 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 8, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 9, Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5, Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 6 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Bolesławiec dnia 25 marca 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 6 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa” oznaczonym numerem WIZ.272.1.2.2013 Pytanie 1: Proszę...

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3 i nr 4 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 Treść znajduje się w załącznikach.

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Bolesławiec dnia 19 marca 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”...

WIZ.272.1.2.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.

Bolesławiec dnia 18 marca 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa” oznaczonym numerem WIZ.272.1.2.2013 Na podstawie art. 38...

WIZ.272.1.2.2013 Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.

Bolesławiec: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 94074 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

ORG.272.1.7.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

ORG.272.1.7.2012 Bolesławiec, dnia 10.12.2012 r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. postępowania ORG.272.1.7.2012 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie...

Zatrzymaj banner przewijany