Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.12.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przebudowę drogi Nr 2290D w Jurkowie

Bolesławiec, dnia 31 lipca 2013.r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.9.2013 Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu

Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 278096 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl....

WIZ.272.1.6.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D – Etap III – Pasternik - Wierzbowa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec, dnia 16 lipca 2013r. WIZ.272.1.6.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.6.2013 Uzupełnienie do: Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D – Etap III – Pasternik - Wierzbowa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec, dnia 12 lipca 2013r. WIZ.272.1.6.2013 Uzupełnienie do: Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D – Etap III – Pasternik - Wierzbowa w...

WIZ.272.1.8.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn. „Budowa magazynu soli na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”

Bolesławiec, dnia 10 lipca 2013r. WIZ.272.1.8.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.12.2013 Przebudowa drogi Nr 2290D w Jurkowie

Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2290D w Jurkowie Numer ogłoszenia: 265982 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl. Marszałka Józefa...

Zatrzymaj banner przewijany