Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ORG.272.1.2.2012 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługi sprzątania pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz terenów zewnętrznych w okresie od 13.08.2012 r. do 31.12.2013 r.

ORG.272.1.2.2012 Bolesławiec, dnia 3 sierpnia 2012 r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. postępowania ORG.272.1.2.2012 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o...

ORG.272.1.3.2012 - zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na usuwanie pojazdów z terenu powiatu bolesławieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 285708 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 273330 - 2012 data 27.07.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.3.2012 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Inwentaryzację punktów, opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz jego realizacji na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Sygn. postępowania WIZ.272.1.3.2012 Bolesławiec, dnia 3 sierpnia 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

ORG.272.1.3.2012 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu bolesławieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym

Bolesławiec: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu bolesławieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Numer ogłoszenia: 273330 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

WIZ.272.1.3.2012 - zmiana nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na INWENTARYZACJĘ PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJĘ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

WIZ.272.1.3.2012 Bolesławiec, 20 lipca 2012 r. ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (NR WIZ.272.1.3.2012) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na INWENTARYZACJĘ PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ...

WIZ.272.1.3.2012 INWENTARYZACJA PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJA NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Bolesławiec: INWENTARYZACJA PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJA NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Numer ogłoszenia: 240314 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

WIZ.272.1.2.2012-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

Bolesławiec, dnia 4 kwietnia 2012 r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.2.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje,...

WIZ.272.1.2.2012 -odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocja projektu”.

Bolesławiec, 28 marca 2012 r. WIZ.272.1.2.2012 Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska...

WIZ.272.1.2.2012 -ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie i publikację insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocję projektu”.

WIZ.272.1.2.2012 Bolesławiec, 28 marca 2012 r. ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (NR WIZ.272.1.2.2012) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie i publikację insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory...

ORG.272.1.1.2012 - ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI PIERWSZEJ – SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Bolesławiec, dnia 01.03.2012 r. Wszyscy wykonawcy ORG.272.1.1.2012 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI PIERWSZEJ – SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)...

Zatrzymaj banner przewijany