Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.3.2012 - zmiana nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na INWENTARYZACJĘ PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJĘ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

WIZ.272.1.3.2012 Bolesławiec, 20 lipca 2012 r. ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (NR WIZ.272.1.3.2012) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na INWENTARYZACJĘ PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ...

WIZ.272.1.3.2012 INWENTARYZACJA PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJA NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Bolesławiec: INWENTARYZACJA PUNKTÓW, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJA NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Numer ogłoszenia: 240314 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

WIZ.272.1.2.2012-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

Bolesławiec, dnia 4 kwietnia 2012 r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.2.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje,...

WIZ.272.1.2.2012 -odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocja projektu”.

Bolesławiec, 28 marca 2012 r. WIZ.272.1.2.2012 Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska...

WIZ.272.1.2.2012 -ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie i publikację insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocję projektu”.

WIZ.272.1.2.2012 Bolesławiec, 28 marca 2012 r. ZMIANA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (NR WIZ.272.1.2.2012) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie i publikację insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory...

ORG.272.1.1.2012 - ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI PIERWSZEJ – SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Bolesławiec, dnia 01.03.2012 r. Wszyscy wykonawcy ORG.272.1.1.2012 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI PIERWSZEJ – SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)...

WIZ.272.1.1.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach - II etap.

Bolesławiec: Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach - II etap Numer ogłoszenia: 57054 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w części I w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ORG.272.1.1.2012

Bolesławiec, 23.02.2012 r. ORG.272.1.1.2012 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert w części I Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ORG.272.1.1.2012 Działając na podstawie art.7 ust.1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany