Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.5.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesławiec, dnia 23 października 2012r. Sygn. postępowania WIZ.272.1.5.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.5.2012 „Termomodernizacja dachu starej części budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu

Bolesławiec: Termomodernizacja dachu starej części budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu. Numer ogłoszenia: 371026 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

WIZ.272.1.4.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu „Termomodernizacja starego budynku Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach ”

Numer ogłoszenia: 371084 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 369404 - 2012 data 27.09.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.4.2012 „Termomodernizacja starego budynku Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach ”

Bolesławiec: Termomodernizacja starego budynku Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach Numer ogłoszenia: 369404 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki...

ORG.272.1.5.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz unieważnieniu postepowania w części 2 na Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT

Bolesławiec dnia 27 września 2012r. Wszyscy Wykonawcy ORG.272.1.5.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz o unieważnieniu postępowania w części 2 Dotyczy: przetargu na Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oznaczonego...

WIZ.272.1.3.2012 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Inwentaryzację punktów, opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz jego realizację na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Bolesławiec: Inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy oraz jego realizacja na terenie Powiatu Bolesławieckiego Numer ogłoszenia: 359414 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

ORG.272.1.4.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usuwanie pojazdów z terenu powiatu bolesławieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym

ORG.272.1.4.2012 Bolesławiec, dnia 18 września 2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. postępowania ORG.272.1.4.2012 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o...

ORG.272.1.5.2012 Pytania i odpowiedzi do siwz w postępowaniu na Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT

ORG.272.1.5.2012 Bolesławiec, 12 września 2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT na potrzeby Starostwa Powiatowego...

ORG.272.1.5.2012 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT

Bolesławiec: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 336920 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zatrzymaj banner przewijany